Bijles


Gaat het goed met uw kind op school, maar heeft hij of zij toch moeite met één of twee vakken? Wellicht is bijles dan iets voor hem of haar! In overleg kan er een moment worden gezocht waarop wij uw kind verder kunnen helpen met dit vak.

Vakken waarin we ondersteuning kunnen bieden zijn, onder andere Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde en biologie. Interesse? Vraag naar de mogelijkheden!

Contact